Hvad tilbydes du som ung i Valhalla

 

Vi vil altid bestræbe os som personale på at møde dig med anerkendelse.
Vi vil støtte dig i at formulere dine ønsker for fremtiden, så de kan indgå i en målsætning for hvad du vil opnå på Valhalla.
Du kan blive indskrevet til døgnophold eller mentorstøtte alt efter vurdering, behov og ressourcer.

Valhalla tilbyder dig et forløb, hvor der kan være fokus på, for eksempel:

  • Motivationsbearbejdning for ændret adfærd i forhold til kriminalitet, stoffer og alkohol
  • Udvikling af sociale kompetencer og færdigheder
  • Afdækning af egne ressourcer
  • Stabilisering i en ‘almindelig’ dagligdag
  • Social træning
  • Coaching og samtaler
  • Kognitiv adfærdstræning – udvikling af nye strategier
  • Afklaring og vurdering af eventuelle psykiatriske problematikker. Eventuel udredning i psykiatrien
  • Afklaring af beskæftigelses-, job- og uddannelsesmuligheder, ud fra hvad du selv ønsker
  • Mentorstøtte i egen bolig

 Valhallas målsætning er at sætte en hverdag op, hvor du kan øve dig i sociale og almindelige kompetencer.

Aktiviteterne planlægges ud fra dine behov, ressourcer og interesser.

Du tilbydes også samtaler med din kontaktpersonerne og det øvrige personale. Du får ved ankomsten til Valhalla tildelt en primær kontaktperson. Hvis du har brug for tid, til at fornemme kemien med de enkelte ansatte, er dette også muligt.

Udover kontaktpersonerne er Valhalla dækket med aften, nat og weekendpersonale.

Valhallas unge er et lille Bosted med plads til 14 unge fordelt på 2 villaer. Vi syntes at trygheden ligger i de dagligdags rammer og struktur, faste måltider, rengøring mv. Vi vil gerne skabe forudsigelige familiære forhold for dig og de andre unge og være noget der minder om en familie.

I gennem socialt samvær, humor og løsning af praktiske opgaver i fællesskab, får du mulighed på at øve dig i at ligeværdigt samvær og tolerance.

De fleste unge der kommer til Valhalla, er af forskellige årsager ikke er i stand til at leve et helt normalt ungdomsliv – vi ønsker at hjælpe dig til at få, et så normalt et ungdomsliv som muligt.

 

Udtalelser fra Unge på Valhalla

”Valhalla har været det bedste sted jeg har boet, siden jeg mistede min lejlighed for 5 år siden.”

”På Valhalla er de altid super imødekommende”

”Det Valhalla har givet mig, er et sted at udvikle mig i mit eget tempo”

Dine problemer kan være;

  • Dobbelte belastninger – psykiske sårbarheder (evt. diagnosticeret psykisk lidelse, borderline, personlighedsforstyrrelser, ADHD) i kombination med misbrug.
  • Misbrug
  • Kriminalitet
  • Lavt selvværd
  • Problemer med identitet
  • Sårbarhed
  • Kan ikke gennemskue egne muligheder for et godt ungdomsliv
  • Aggressioner – udadreagerende adfærd eller selvskade
  • Evt. mange forudgående institutionsanbringelser
  • Et netværk af venner og lignende, der måske har taget skade
  • Isolation og ensomhed
  • Konfliktfyldt forhold til autoriteter (forældre, kommune, skole, Kriminalforsorg mv.)
  • Hjemløshed
  • Selvdestruktiv adfærd

Denne side er lavet i samarbejde med en ung beboer på Valhalla.

Social træning

Behandlingens pædagogiske ramme er en struktureret hverdag, hvor der som basis indgår træning i ‘almindelige’ sociale kompetencer og færdigheder.
Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og interesser.